VOORWOORD: Goesting om samen te zoeken naar oplossingen

Corona is tot op vandaag nog steeds hét gespreksonderwerp – in de pers, op de werkvloer, in de buurtwinkel, … Al slaat de coronamoeheid serieus toe. Ikzelf heb het gehad met het dagelijkse corona-nieuws op Radio 1 en switch dan al graag naar Studio Brussel. Uit gesprekken met werknemers blijkt de nood aan echt contact, een koffie-klets aan de koffiemachine, een meeting in een lokaal … De grens van telewerken, onlinemeetings, schermdelen en afzondering is bereikt. Als ik de getuigenis van freelance-danser Wolf lees wat verder in dit nummer, word ik pas echt stil. Voor veel werknemers ging corona gepaard met jobverlies en met het verlies van een deel van hun identiteit. Hun job is wie ze zijn.

Al valt er ook iets goeds uit de crisis te destilleren. Het is alsof die ons toelaat elkaar beter te beluisteren en uitdagingen scherper aan te voelen. Ik zie veel goesting om samen te zoeken naar oplossingen. Ook op het thuisfront is er veel erkenning voor elkaars beleving. Datzelfde fenomeen merken we (deels) ook in het sociaal overleg.

Op nationaal niveau kwam er een – weliswaar tijdelijke – collectieve arbeidsovereenkomst over verplicht telewerk tijdens corona. ACV Kader heeft hard gewerkt om tijdens het overleg met de werkgevers de rol van de leidinggevenden op tafel te krijgen. Dat is gelukt en daar zijn we fier op. Meer dan ooit verdient ‘ondersteunend leidinggeven’ een fundamentele plaats in een gezonde bedrijfsvoering. Nu veel medewerkers met isolement worstelen, of in precaire gezinssituaties moeten functioneren, hebben leidinggevenden een belangrijke rol in de verbinding tussen medewerkers en hun team. Als ACV stimuleren we onze personeelsvertegenwoordigers om prioriteit te geven aan diezelfde verbinding tussen werknemers.

Ook in ondernemingen zien we mooie staaltjes van sociaal overleg. Bij HP kwamen werknemers
en directie tot een afspraak over een groener mobiliteitsbeleid. Een inspirerende case die toont dat inspraak iedereen vooruit helpt. Die inspraak zal nodig zijn in de vele bedrijven waar werknemers en werkgevers samen mobiliteitsoplossingen gaan moeten zoeken in een snel evoluerende context.

Het recente arrest van het Arbeidshof van Antwerpen over uitsluiting van de vakbonds-afvaardiging bij het bedrijf 3M zet dan ook verder de bakens uit voor de toekomst van het constructief overleg: ook jij als kaderlid, kenniswerker, leidinggevende, kan samen met je collega’s een collectief gesprek met de werkgever aangaan rond de issues die er voor jullie toe doen. Om zo te komen tot billijke en bindende afspraken. Want daar wordt iedereen beter van.

Auteur: Sandra Vercammen