Contact

Colofon

ACV Kader is het kadernetwerk van het ACV. De kaderwerking is gegroeid uit de LBC-NVK, sinds kort ACV Puls, maar richt zich sinds 2018 ook tot kaderleden, ledinggevenden en kenniswerkers die aangesloten zijn bij ACV BIE. Deze uitgave verschijnt vier maal per jaar en wordt verstuurd naar alle leden.
Algemeen coördinator: Sandra Vercammen

ACV Kader

Sudermanstraat 5
2000 Antwerpen
03 220 87 11

ACV Kader is ...

… het vakbondslidmaatschap dat vertrekt van de kwaliteit en deskundigheid van het ACV, maar met bijzondere aandacht voor werknemers met een bachelor- of masterdiploma of equivalente ervaring, of die een leidinggevende rol opnemen in hun job, of die tot het kaderpersoneel van de onderneming behoren

… jouw bijstandsverzekering voor ieder jobgerelateerd issue, jouw advies op maat over contract, loon en werkomstandigheden, jouw persoonlijke loopbaanontwikkeling en individuele coaching doorheen de ups en downs, de roetsjbanen en kruispunten van je professioneel traject.

… een collectieve syndicale aanpak die gelooft in de impact van participatie, transparantie en rechtstreekse betrokkenheid van werknemers om tot comfortabele en betrouwbare afspraken te komen tussen werkgevers en werknemers.