Sociale Zekerheid

Plots heel tastbaar: het belang van sociale zekerheid

Het coronavirus heeft ons serieus door elkaar geschud. Het is nu, een paar maanden na de uitbraak, nog moeilijk om je de periode voor de lockdown voor te stellen. Je weet wel: die tijd toen we elkaar nog begroetten met een handdruk of zelfs met een kus, toen we nog afspraken op café of restaurant, en toen we nog genoten van een voetbalmatch, toneelstuk of optreden. Gezellig ‘het goeie leven vieren’ zit er jammer genoeg even niet meer in, al verbleekt dat ongemak natuurlijk bij wat zieken moeten doormaken, net als zorgverleners en al wie familieleden of vrienden moest afgeven. En toch heeft COVID-19 ook een positief gevolg. Het besef dat sociale zekerheid cruciaal is, neemt namelijk overal toe. Om dit momentum te behouden, lanceerde ACV een campagne om de sociale zekerheid te versterken. We vertellen er graag meer over en delen getuigenissen van arbeiders, bedienden en kaderleden die zich plots (nog meer) bewust werden van het belang van een sociaal vangnet.
Sterke sociale zekerheid, ook na de coronacrisis

“Nooit eerder in de recente geschiedenis heeft de sociale zekerheid meer haar nut bewezen dan nu,” zegt Sandra Vercammen, algemeen coördinator van ACV Kader. De voorbeelden zijn inderdaad legio. Het applaus voor de zorgwerkers is ook een applaus voor het systeem erachter. We deden massaal een beroep op de overheid om het hoofd boven water te houden of minstens de grootste schokken op te vangen. Hinder- en compensatiepremies verzachtten de pijn bij zelfstandigen en ondernemers. Tijdelijke werkloosheid en corona-ouderschapsverlof maakten voor tal van werknemers het verschil.
“Sociale zekerheid is plots heel zichtbaar en voelbaar,” gaat Sandra verder. “Het verbindt meer dan ooit mensen met de meest uiteenlopende profielen. We zitten namelijk allemaal in hetzelfde schuitje. We willen die breed gedragen appreciatie voor de sociale zekerheid nu ondersteunen, zodat ze niet snel weer verloren gaat.” Concreet lanceerde het ACV in mei de campagne ‘Hang het mee uit voor een sterke(re) sociale zekerheid’. Via Puls Magazine, het ledenblad van ACV Puls, werden raamaffiches verspreid die het belang van sociale zekerheid benadrukken. We vroegen elk lid om de affiches trots op te hangen, en ze prijken intussen effectief op talloze ramen en deuren in heel Vlaanderen. Ook in bedrijven vestigen de fraaie posters via prikborden aandacht op het thema.
De timing van de actie is natuurlijk geen toeval. “Ook als de coronagolf voorbij is, blijft sociale zekerheid nodig”, benadrukt Sandra, “niet in het minst omdat we de gevolgen nog lang zullen voelen. Een overheid die blijft inzetten op zorg en uitkeringen is in het belang van iedereen. Ja, dat kost geld, maar het is de investering waard, zo blijkt nu heel sterk. De sociale zekerheid heeft mensen én onze economie behoed voor veel zwaardere klappen. Wie daarop wil besparen, denkt het best twee keer na of kijkt beter eens over de grenzen, naar landen waar die schokdemper ontbreekt of veel minder groot is.”
Meer weten over de campagne? Neem dan een kijkje op www.acv-puls.be.

Wat er veranderde voor Mieke, Jannie en Lies

Iedereen deelde in de klappen, en voor heel wat Belgen bleek overheidssteun bijzonder welkom. We laten Mieke, Jannie en Lies aan het woord over hun ervaringen de voorbije maanden.

  • Mieke (41, leidinggevende in een reclamebureau): “Ik begon meer dan vijftien jaar geleden als projectmedewerker in een communicatiebureau, veranderde om de paar jaar van job en klom op tot leidinggevende van een behoorlijk team. Ik hou enorm van mijn werk, maar cijfers komen in onze sector steevast op de eerste plaats. Toen onze activiteit enkele weken na de lockdown een flinke duik nam, was het systeem van tijdelijke werkloosheid dan ook de redding voor mij en mijn collega’s. Ik heb nog nooit eerder een uitkering gekregen, maar zonder deze optie zouden er bij ons al snel ontslagen gevallen zijn. Ik zie er het nut dus absoluut van in.”
  • Voor Jannie (36) was het corona-ouderschapverlof de deus ex machina. “In de banksector is thuiswerk niet evident. Er zit heel wat beveiliging op onze IT-netwerken, dus er zijn weinig taken die we van thuis uit mogen doen. Zodra de scholen sloten, stond mijn man er dan ook alleen voor – en die situatie heeft weken geduurd. De mogelijkheid om corona-ouderschapsverlof op te nemen, zeker met de verhoogde uitkering, bood voor ons echt wel een oplossing.”
  • Lies (34, copywriter bij een communicatiebureau): “Heel wat van onze klanten gingen door de coronacrisis voorzichtiger om met hun reclamebudget, waardoor we de hoeveelheid werk zagen verminderen. Gelukkig konden we terugvallen op het systeem van economische werkloosheid. De meeste collega’s maken hier al maandenlang noodgedwongen twee dagen per week gebruik van. Onze sector is vrij hard, en ik denk dat slechts weinigen in ons team ooit al hadden nagedacht over het belang van steunmaatregelen – laat staan over de mogelijkheid er ooit zelf gebruik van te maken. Maar de crisis heeft iedereen wakker geschud en aan den lijve doen ondervinden hoe cruciaal een sociaal beleid eigenlijk is. Bovendien hadden we niet echt een cultuur van thuiswerken, maar ziet het management nu ook in dat dit perfect lukt én dat het de work-lifebalans ten goede kan komen.”


Heel wat vragen van onze leden

Onze mailbox puilde de voorbije maanden uit met berichten van leden die onverwacht hard door de coronacrisis werden getroffen. We kregen talloze vragen van arbeiders, bedienden en kaderleden, en delen er graag een paar. We hopen je zo te laten zien dat je er sowieso niet alleen voor staat. Bovendien inspireren deze reacties jou misschien ook om je bezorgdheden aan ons voor te leggen. Niet aarzelen!

  • “Beste, ik werk in PC 200 en ben tijdelijk werkloos door de coronacrisis. Wat zijn de afspraken in de cao rond de hospitalisatie- en groepsverzekering, eindejaarspremie en winstdeelname bij tijdelijke werkloosheid omwille van corona?”
  • “Hoi, ik ben verantwoordelijk voor drie retailzaken. Ons bedrijf start binnenkort weer op, maar de leidinggevenden willen een aantal collega’s nog een tijdje laten stempelen. Kan dat? Hoelang kan dat? En is er een bepaald percentage dat terug aan de slag moet? Dankjewel alvast!”
  • “Goedemorgen, ik werk als consultant en werd begin april ziek. Ik kreeg net mijn loonbrief en merk dat mijn werkgever mijn ziektedagen niet uitbetaalde. Ik lees: 88 uur ziekte ‘tijdens tijdelijke werkloosheid’. De klant waar ik momenteel voor werk, heeft mij op geen enkel moment de toegang geweigerd en mijn werkgever heeft mij helemaal niet ingelicht over mijn tijdelijke werkloosheid. Ik heb dit moeten vaststellen op mijn loonbrief. Mag mijn werkgever dat doen? En als dat toch wettelijk in orde zou zijn: hoe kan ik aan een loon of een uitkering komen voor deze dagen? Alvast bedankt!”
  • “Hallo, door de coronacrisis werk ik nu al bijna twee maanden volledig van thuis uit. Ik vernam dat de werkgever een bureauvergoeding kan betalen (www.rsz.fgov.be). Is dit een verworven recht? Ik werk als jurist in een vastgoedkantoor (sector beheer van gebouwen). Met dank voor een spoedig antwoord.”
  • “Beste, allereerst bedankt voor jullie harde werk in deze periode! Mijn werkgever heeft tijdelijke werkloosheid aangevraagd vanaf 13 maart, maar sindsdien hebben we nog verschillende online meetings gehad over de situatie en aanpak (tot nu toe al vijf uur in totaal) én hij verwacht dat we nog dagelijks onze mails en telefoons opvolgen. Daarvoor worden we niet vergoed. Is dat volgens de regels? Alvast bedankt!”
  • “Ik ben kaderlid en werk voltijds. Door de uitzonderlijke corona-omstandigheden moet ik 25% loon inleveren op verzoek van mijn werkgever. Kan dat zomaar?”

Zit je zelf nog met een vraag? Aarzel niet ons te contacteren via acv-kader@acv-csc.be of via de contactknop op www.hetacv.be.

Auteur: Jan Deceunynck | Foto: iStock – ACV